Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
Elite Fitness Oy, Helsinki.

2. Rekisterin nimi
www.bodyclub.fi:n sähköinen tiedotusrekisteri.

3. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain perusteella.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tiedottaa www.bodyclub.fi urheiluravinne verkkokaupan tapahtumista, kampanjoista ja tarjouksista.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi(vaadittu tieto), sähköpostiosoite(vaadittu tieto), osoite(vapaaehtoinen tieto), puhelinnumero(vapaaehtoinen tieto), muut jäsentiedot(vapaaehtoinen tieto) tms.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
www.bodyclub.fi:n asiakasrekisteri. Potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot saadaan markkinointitoimenpiteiden (mm. kilpailuvastausten) kautta rekisteröinneistä ja muina laillisina luovutuksina.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin toimenpitein sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt, joiden toimintaa valvotaan.